Bygglovsprocessen – att tänka på

Bygglovhandläggaren har mycket att tänka på och är överhopad med ansökningar. Det är inte alltid lätt att förklara varför just ditt ärende är så angeläget. Därför tar vi reda på vilka möjligheter det finns i just din kommun.

Myndighetskontakter – klagomål

En anmälan inkommer till kommunens miljöavdelning och tre tillsynsärenden upprättas. Två som avser miljöbalkens område; klagomål på eldning respektive strandskydd. Ett som avser eventuellt olovligt byggande enligt plan- och bygglagen.

Nybyggnad-handel

Fastighetsägaren hade en uppfattning om vilken detaljplan som gällde, kommunen hade en annan. Det visade sig att just denna fastighet var undantagen från den nu gällande planen. Genom ett detektivarbete kunde projektet lotsas fram även med hjälp av den gamla planen.

Rivning – nära ögat!

Det verkade självklart att riva först och bygga sen. Platsen där den gamla byggnaden stod, hade dock markerats bort i en detaljplan. Byggnaden fick egentligen inte byggas upp på samma plats.