Ombyggnad

I dagligt tal betyder ombyggnad att det görs invändiga förändringar utan att byggnadens yttre konturer ändras. Så fort något läggs till eller tas bort gäller andra regler (se även Tillbyggnad respektive Rivning). Ett specialfall av ombyggnad är ändrad användning som i vissa fall kräver bygglov även om byggnadens yttre konturer inte ändras.

Frågor som kan behöva redas ut vid ombyggnad är: Krävs bygglov? Krävs bygganmälan? Krävs dispenser från exempelvis strandskydd?

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut hur just er ombyggnad kan genomföras, vilka regler och bestämmelser som gäller. Om vi tillsammans bestämmer oss för att gå vidare med ert ombyggnadsprojekt lämnar Meurman & Meurman en offert på framtagande av ett eller flera förslag, ritningar och övriga handlingar som erfordras. Oftast är ombyggnad mindre omfattande men det brukar vara värt att ta fram åtminstone två förslag som ni kan fundera över i lugn och ro.

Vad säger myndigheterna?

Ombyggnad är en form av ändring av byggnad. Vid ombyggnad kan krav ställas på hela byggnaden. Även vid ombyggnad ska dock kraven anpassas utifrån byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet (Boverket)