Tillbyggnad – inflyttning i sommarstugan

  • Tillbyggnad av badrum

    I ett före detta fritidsområde får man nu gemensamma vatten- och avloppslösningar. Då vill ägaren starta med att bygga ett badrum.

  • Traditionell bygglovsritning

    På en bygglovsritning redovisas planer, fasader och sektioner.

  • Planlösning

    Förutom den traditionella ritningen är det praktiskt med en digital tredimesionell presentation.