Ombyggnad – behov av nytt kök

  • Ombyggnad-Behov av nytt kök

    En vackert belägen skola hade behov av att bygga om matsal och diskhantering.

  • Tredimensionellt

    För att visa uppdragsgivaren hur det kommer att se ut gör vi förslaget i en digital modell så att man kan se förslaget i sin helhet.

  • Handikappanpassning

    Då eleverna själva lämnar in disken gjordes en ramp. Av hygieniska skäl avskiljdes diskrummet med en glasvägg.