Tillbyggnad – vinterträdgård

  • Meurmanska muren

    Bakom muren döljer sig den nya trädgårdsserveringen.

  • Tillbyggnad Hotell

    Det resulterade även i en gård kringgärdad med fantasifulla murar där man låter verksamheten flytta ut sommartid.