Arkitektritningar

Det finns, som vi ser det, två typer av arkitektritningar; dels de som behövs för byggnadsnämndens hantering, dels de som tillför värden till fastigheten, att det är arkitektritat.

Det är vanligt att den som ska bygga ritat själv hela vägen till bygglovet. Vissa beställningar har gjorts och bygget har dragit igång. Då upptäcks till exempel att måttkedjor inte stämmer, att planlösningen inte fungerar eller att utsida och insida inte ser ut som det var tänkt.

Arkitektarbetet kan handla om att göra helt nya ritningar, ändringar i befintliga ritningar under bygglovsprocessen eller att dokumentera hur huset blev byggt. Ju tidigare i processen en arkitekt kan komma in desto bättre kan slutresultatet bli.

Vad vi hjälper till med

Vi ses för en timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut hur era behov ser ut just vad gäller arkitektritningar. Om vi tillsammans bestämmer oss för att gå vidare med ert projekt lämnar Meurman & Meurman en offert på framtagande av ritningar. Ofta klargörs problem och lösningar under ritningsarbetet så det brukar vara värt att rita igenom ett projekt oavsett storlek.

Vad säger myndigheterna?

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas.

Vad ska en ansökan innehålla – En ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. Vad som behövs beror på vilken åtgärd som ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar som för mer komplicerade. Förutom de specifika kraven på innehåll som finns i plan- och bygglagstiftingen är det byggnadsnämnden som avgör vilka ritningar, beskrivningar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan. (Boverket)