Myndighetskontakter – klagomål

  • Klagomål i skärgårdsmiljö

    På en ö i skärgården har en fastighetsägare börjat renovera fritidshus och bryggor.