Nybyggnad-handel

  • Volymstudie

    Ett handelshus ska byggas i Stockholmstrakten. En lång process med tolkningar av planbestämmelser, volymstudier och genomgång av funktioner tar sin början.

  • Presentation av fasader

    I större projekt bör byggnaden presenteras med färger och skuggverkan. Processen går sedan i sitt sista skede och bygglov ska sökas.

  • Badplats

    Intill handelshuset ska en badplats anläggas. En tidig skiss visar läge och storlek.