Vanliga frågor – Bygga till eller bygga nytt

Jag skulle ju bara bygga om och nu påstår kommunen att det är ändrad användning. Vad ska jag göra?

Vi kan utreda och ta reda på rättsfall där olika användningssätt accepterats.

 

 

Attefallsreglerna tycker jag inte är riktigt klara. Kan ni hjälpa oss att reda ut vad som gäller?

Vi kan visa vilka möjligheter du har att bygga just på din fastighet.

 

 

Vi har rivit ett gammal hus och vill nu bygga ett nytt på samma plats. Är det ok?

Så fort en byggnad rivits, räknas det nya huset som nybyggnad och krav kan ställas på att man ska bygga på annan plats. Vi kan de rätta argumenten så att kommunen lyssnar.

 

 

Vår granne sa att det inte behövs något bygglov för att göra en carport. Har hon rätt?

En carport räknas alltid som byggnad och behöver oftast bygglov, vissa undantag finns dock. Vi vet vilka. Vi reder ut detta tillsammans.

 

 

Vi kom överens med markägaren och har betalat handpenning på tomten. Nu visar det sig att det är Natura 2000-område. Vi har ringt länsstyrelsen, lantmäteriet och naturvårdsverket, men vi får ingen ordning på det här.

Vi sätter oss tillsammans och reder ut begreppen. Ofta handlar det om i vilken ordning man kontaktar olika myndigheter och vilka frågor man ska ställa, för att komma framåt. Vi kommer överens om en strategi.

 

Jag har suttit vid köksbordet och ritat vår tillbyggnad. Hur kommer det att se ut egentligen? Blir osäker.

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det kommer att se ut och då kan vi  visa det genom en 3D-ritning.