Bygglovsprocessen – att tänka på

Bygglovhandläggaren har mycket att tänka på och är överhopad med ansökningar. Det är inte alltid lätt att förklara varför just ditt ärende är så angeläget. Därför tar vi reda på vilka möjligheter det finns i just din kommun.

Myndighetskontakter – klagomål

En anmälan inkommer till kommunens miljöavdelning och tre tillsynsärenden upprättas. Två som avser miljöbalkens område; klagomål på eldning respektive strandskydd. Ett som avser eventuellt olovligt byggande enligt plan- och bygglagen.

Nybyggnad-handel

Fastighetsägaren hade en uppfattning om vilken detaljplan som gällde, kommunen hade en annan. Det visade sig att just denna fastighet var undantagen från den nu gällande planen. Genom ett detektivarbete kunde projektet lotsas fram även med hjälp av den gamla planen.

Rivning – nära ögat!

Det verkade självklart att riva först och bygga sen. Platsen där den gamla byggnaden stod, hade dock markerats bort i en detaljplan. Byggnaden fick egentligen inte byggas upp på samma plats.

Plommontoner

Visionen om caféet var ett lyxigt vardagsrum. Här har använts klassiskt vardagsrumstänk med sköna sittmöbler placerade i grupper, bokhylla med böcker och övriga detaljer, varierad belysning med golv och vägglampor samt taklampor och spotlights på skena i taket.

Publicerat den
Kategoriserat som Idéstadiet

Hotell Mette Trolle

I det här mycket gamla huset i tre våningar, som kanske ska bli ett hotell, planerades för tre dubbelrum och ett enkelrum på varje våning, alltså sammanlagt 8 rum. Varje rum har fått namn efter berömda spanska kvinnor i historien.

Publicerat den
Kategoriserat som Idéstadiet