Tillbyggnad

I dagligt tal betyder tillbyggnad att byggnadens yttre konturer ändras, något läggs till. Vanliga frågor vid tillbyggnad är hur Attefallsreglerna tillämpas, vad som får byggas till enligt planbestämmelser och kommunens regler som gäller utanför planlagda områden.

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut hur just er tillbyggnad kan genomföras, vilka regler och bestämmelser som gäller. Om vi tillsammans bestämmer oss för att gå vidare med ert ombyggnadsprojekt lämnar Meurman & Meurman en offert på framtagande av ett eller flera förslag, ritningar och övriga handlingar som erfordras. Vid tillbyggnad behöver ofta planbestämmelser tolkas, det gäller både inom detaljplanelagt område och på landsbygden. Vid större tillbyggnader brukar det vara värt att ta fram flera förslag som ni kan fundera över i lugn och ro.

Vad säger myndigheterna?

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar. Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym. Inreds ytterligare bostäder inom den befintliga byggnadsvolymen, till exempel på en vind, så utgör inte heller det någon tillbyggnad. (Boverket)