Rivning

Ett vanligt problem uppstår när en byggnad redan rivits och en arkitekt kopplas in för att ta kontakterna med byggnadsnämnden. Då visar det sig att rivningen kanske krävde rivningslov eller att platsen för den nya byggnaden inte tillåts. Tidiga kontakter är viktiga; riv inget förrän ni pratat med Meurman & Meurman!

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut om rivningslov eller anmälan behövs och vilka regler och bestämmelser som gäller. Sedan lämnar Meurman & Meurman en offert på framtagande av anmälan, kontrollplan och övriga handlingar som erfordras.

Vad säger myndigheterna?

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället för att ansöka om rivningslov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov, bör du ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd.

Vad räknas som rivning? Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda. Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen. (Boverket)