Tillbyggnad – biografen fick ett torn

  • Norrlandsbiograf

    En biografförening i Norrland behövde en ny foajé.

  • Liten scen

    Det var en stor nivåskillnad som ledde fram till att golvet byggdes som en trappa ner till den lilla scenen.

  • Biograf med rymd

    Studier av funktionen och den långsmala tomten resulterade i ett torn.